Technika pomp ciepła jest bezpośrednio związana z chłodnictwem. Zadaniem pompy ciepła jest doprowadzenie ciepła do ośrodka ogrzewanego w celu uzyskania i utrzymania temperatury wyższej od temperatury otoczenia. Procesy zachodzące w układzie ogrzewania są niemal identyczne jak w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Z tą różnicą, że energia którą wykorzystujemy pochodzi ze skraplacza, a nie jak w chłodnictwie – z parownika.

Pompy ciepła to coraz bardziej powszechne urządzenia służące do ogrzewania domów w trybie monowalentnym. Tylko w 2015 roku sprzedaż pomp ciepła wzrosła o 20% w porównaniu do 2014 roku. Stale rośnie efektywność energetyczna tych urządzeń. Aktualnie, najnowsze modele mogą pochwalić się wartością współczynnika COP na poziome 5. Oznacza to, że za każdą jednostkę enernegii elektrycznej zużytą na pracę pompy ciepła uzyskujemy 5 razy więcej energii cieplnej! Brzmi jak perperuum mobile, jednak ta energia (odnawialna!) uzyskiwana jest z niskotemperaturowych źródeł ciepła, np. powietrza lub gruntu.

SERWIS POMP CIEPŁA

W Polsce pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością. Są to urządzenia oparte na układzie chłodniczym oraz hydraulicznym, które wymagają stałych przeglądów oraz konserwacji. Zapewniamy taki serwis oraz naprawiamy usterki powstałe po stronie chłodniczej układu jak również usterki układu hydraulicznego.