Zasadniczym celem klimatyzacji jest utrzymanie właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu dla przebywających w nim ludzi. Parametry powietrza, spełniające wymagania odpowiednie dla przebywających w tym pomieszczeniu osób oraz zapewniające ich dobre samopoczucie, nazywa się parametrami komfortu cieplnego. Komfort cieplny zapewniony jest przez utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności względnej, prędkości powietrza oraz średniej temperatury powierzchni ograniczających rozważną strefę, które wydzielają ciepło oraz promieniowanie.

Parametry komfortu cieplnego:

TEMPERATURA: 22 – 25°C

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA: 30 – 60%

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA: 0,05 – 0,25 m/s